Cooperativisme i agroecologia a Barcelona. 25 anys: 1993-2018

  • Editors: Ricard Espelt i Núria Vega. Amb textos d’Álvaro Porro, Miquel Vallmitjana, Gemma Flores-Pons, Patrícia Homs, Adrià Martín i Gustavo Duch

La idea d’escriure l’assaig «Cooperativisme i agroecologia a Barcelona. 25 anys: 1993-2018» sorgeix a partir de les entrevistes mantingudes amb les cooperatives i grups de consum agroecològic de la ciutat de Barcelona, entre els anys 2014 i 2018, en el procés d’elaboració de la tesi doctoral «Cooperatives de consum agroecològic de plataforma. El paper de les tecnologies de la informació i la comunicació en el consum cooperatiu de productes agroecològics». En les converses, observem que les organitzacions són com un ens viu, orgànic. Neixen, es divideixen, s’agrupen, es transformen i, a voltes, moren. De fet, són el resultat d’un procés d’aprenentatge vinculat a la pràctica d’un moviment col·lectiu. Alguns estudis —la mateixa tesi doctoral referida n’és un cas— recuperen parcialment aquest patrimoni ciutadà; tot i això, no n’hem identificat cap que el reculli en el seu conjunt a la ciutat de Barcelona. Així mateix, en nombroses entrevistes, se’ns ha transmès el desig d’agrupar aquestes vivències perquè, amb els anys, aquesta feina no quedi en l’oblit.

Així, aquest assaig s’estructura en tres parts. Un bloc inicial, redactat pel Miquel Vallmitjana, una de les ànimes de la Repera, que recull la necessitat del moviment agroecològic de definir un punt d’articulació comú. Aquest apartat ens permet tenir una mirada de conjunt al creixement d’aquest fenomen a Catalunya.

Seguidament, s’inicia un recorregut vers les cooperatives i els grups de consum de la ciutat de Barcelona. En aquesta segona part, es recull l’evolució històrica de cadascun dels territoris que configuren la ciutat, apropant-nos a diferents retalls de la trajectòria de les cooperatives de consum agroecològic. Aquest relat s’alimenta de les converses que durant aquests anys hem mantingut amb diferents persones i col·lectius i permet reconèixer la feina que han fet i fan les cooperatives i els grups de consum a la ciutat. La proposta final ha estat possible gràcies a la feina compartida que han realitzat les persones que han col·laborat en aquest llibre, que han esmenat i millorat el text que els editors hem suggerit inicialment basant-nos en les converses mantingudes.

I, finalment, la darrera part de l’assaig, elaborada amb la participació de la Gemma Flores-Pons, la Patrícia Homs i l’Adrià Martín, de la cooperativa L’Aresta, és un compendi d’eines que permeten situar el debat actual i futur de les cooperatives de consum agroecològic. Una prospecció cap a la reflexió d’on som i quins camins s’entreveuen.

En qualsevol cas, aquest text no és més que una proposta d’itinerari, no pas l’únic però sí un dels molts possibles. De fet, la mateixa condició de la persona cooperativista té una connexió entre allò que aquesta sent com a propi i, a la vegada, el que la uneix amb un sentiment comú, compartit.

Per tant, cal situar aquest assaig com un exercici limitat i imperfecte que, de segur, té múltiples variants i adopcions enriquidores, però que creiem que ressalta la tasca realitzada per tots aquests col·lectius per promoure models econòmics, socials i mediambientals més justos i sostenibles. Un exercici que no només està vinculat a la tasca agroecològica, sinó que té un caire transversal i va més enllà del mateix grup, teixint lligams econòmics i socials amb la resta de veïns i veïnes.

Volem agrair a l’Álvaro Porro, el Miquel Vallmitjana, la Gemma Flores-Pons, la Patrícia Homs i l’Adrià Martín que hagin acceptat participar en l’elaboració d’aquest relat; a l’Alejandro Marí i el Jordi Plana Pey, gràcies per les fotografies que il·lustren el llibre; al Gustavo Duch, pels versos que acompanyen cadascuna d’aquestes imatges; a la Cristina Martínez, per les recomanacions i les correccions que han fet possible la versió final d’aquest text; a l’Ismael Peña-López, pels ànims i el guiatge en tot aquest projecte; a la Mayo Fuster, a l’Enric Senabre, i a la resta d’equip de Dimmons, pel seu suport en el procés; a l’Antoni Gutiérrez-Rubí, a la Belén Peris i a tots els companys i les companyes de la Fundació Ideograma, pel seu suport incondicional perquè aquest llibre sigui avui a les vostres mans; i a l’editorial Comanegra, per l’empatia que ha demostrat, des del primer dia, en aquest projecte.

Així mateix, volem agrair l’impuls i la il·lusió contagiosa que hem rebut en les converses compartides amb les persones dels diferents grups i col·lectius de consum de la ciutat durant aquests quatre anys de documentació i recerca. En cada una de vosaltres, reconeixem la tasca feta per milers de persones que, d’una forma més o menys anònima, heu treballat per consolidar l’agroecologia i l’Economia Social i Solidària a Barcelona i a la resta de Catalunya. Sense el vostre coratge i la vostra memòria, aquest relat no seria possible.

PRESENTACIONS:

PREMSA: