Cooperativa de consum agroalimentari de la UAB

En el marc de la investigació que estem desenvolupant sobre les cooperatives de consum agroalimentari, aquesta passada setmana hem presentat a l’Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona el projecte per dissenyar una Cooperativa de consum a la mateixa Universitat.

Aquesta fase del projecte de recerca té la voluntat de recollir tota l’experiència d’anàlisi realitzada per impulsar una nova iniciativa que permeti, al mateix temps, ser avaluada i replicada.

Agrair a la Carmen Ruiz Aguado, professora de «Fonaments del sector turístic i hoteler», a la Sara Martínez, de l’Àrea de Voluntariat de la Fundació Autònoma Solidària, i, molt especialment, a l’Oriol Miralbell, membre del comitè d’aquesta investigació, la confiança i la complicitat per tirar endavant aquest projecte.

Aquesta és la presentació utilitzada:

 

I, aquest, el guió:

Una cooperativa de consum agroalimentari és un model d’organització que promou els circuits curts de consum agroalimentari i està formada pels propis destinataris dels productes, els consumidors. Per una banda, el projecte que aquí presentem ha de permetre entendre la sensibilitat que mostren aquests consumidors per uns determinats valors i les alternatives als grans espais de consum dominants que es promouen amb el reforç de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC).  D’altra banda, el coneixement i l’experimentació en la creació d’una cooperativa permetrà fer una lectura crítica del conjunt d’iniciatives que es fomenten dins de l’anomenada economia col·laborativa.

El consum col·laboratiu no és un fenomen recent. Les cooperatives de consum arriben a Barcelona a la segona meitat del segle XIX. Ivan Miró i Jordi Garcia ressalten la força del cooperativisme a la ciutat en aquest mapa de l’any 1935 publicat pel MUHBA. Si bé els quaranta anys de dictadura i l’aproximació a un model de consum capitalista varen silenciar les cooperatives, aquestes sorgeixen de nou als anys noranta. Actualment, una cinquantena de cooperatives treballen per promoure i ressorgir l’esperit cooperatiu a la ciutat.

Les cooperatives de consum incorporen els valors de l’Economia Social i Solidària: proximitat, comerç just, transparència, equitat de gènere…per tant, el consum de productes agroalimentaris a través d’una cooperativa facilita un model social i econòmic més just. Al mateix temps, el model organitzatiu estableix instruments de participació horitzontals i l’enfortiment dels vincles socials dels qui la conformen.

Aquesta investigació, fins al moment, ha reconegut dues experiències de cooperativisme agroalimentari a les universitats catalanes: el grup Acció Hortera a l’ETSAB (UPC) i el Grup de Consum de Biologia (UB). Ambdues organitzacions comparteixen una sèrie de característiques: són autogestionades pels propis alumnes, actuen sense massa suport de la institució que les acull, han perdurat més enllà del grup inicial que les va impulsar (els membres del qual ja han deixat de ser alumnes) i han creat activitat que ha tingut la participació de la comunitat que envolta a la cooperativa (altres alumnes i personal de la Universitat).

Com hem apuntat prèviament, els valors del cooperativisme permeten comprendre alguns fenòmens de consum, en tots els àmbits, sovint emmarcats sota el paraigua de l’economia col·laborativa. En el cas del turisme, l’intercanvi de habitatge a l’hora de viatjar no és un fenomen nou. Fa més de cinquanta anys algunes famílies van iniciar aquest model tot cercant la possibilitat de viatjar d’una forma més econòmica i, al mateix temps, enriquir l’experiència amb un contacte més proper amb la comunitat de destinació. D’altra banda, les TIC també han facilitat ampliar l’oferta d’allotjament turístic gràcies a la connexió de particulars. Un model turístic amb poques connexions amb l’Economia Social i Solidària però sí afí a l’economia col·laborativa.

En definitiva, la proposta que es promou a través del treball de l’assignatura de «Fonaments del sector turístic i hoteler» ha de possibilitar —en una primera fase— el disseny d’una Cooperativa de consum agroalimentari a la Universitat Autònoma de Barcelona i  —posteriorment— la seva implantació.En el marc de la investigació que estem desenvolupant sobre les cooperatives de consum agroalimentari, aquesta passada setmana hem presentat a l’Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona el projecte per dissenyar una Cooperativa de consum a la mateixa Universitat.

Aquesta fase del projecte de recerca té la voluntat de recollir tota l’experiència d’anàlisi realitzada per impulsar una nova iniciativa que permeti, al mateix temps, ser avaluada i replicada.

Agrair a la Carmen Ruiz Aguado, professora de «Fonaments del sector turístic i hoteler», a la Sara Martínez, de l’Àrea de Voluntariat de la Fundació Autònoma Solidària, i, molt especialment, a l’Oriol Miralbell, membre del comitè d’aquesta investigació, la confiança i la complicitat per tirar endavant aquest projecte.

Aquesta és la presentació utilitzada:

 

I, aquest, el guió:

Una cooperativa de consum agroalimentari és un model d’organització que promou els circuits curts de consum agroalimentari i està formada pels propis destinataris dels productes, els consumidors. Per una banda, el projecte que aquí presentem ha de permetre entendre la sensibilitat que mostren aquests consumidors per uns determinats valors i les alternatives als grans espais de consum dominants que es promouen amb el reforç de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC).  D’altra banda, el coneixement i l’experimentació en la creació d’una cooperativa permetrà fer una lectura crítica del conjunt d’iniciatives que es fomenten dins de l’anomenada economia col·laborativa.

El consum col·laboratiu no és un fenomen recent. Les cooperatives de consum arriben a Barcelona a la segona meitat del segle XIX. Ivan Miró i Jordi Garcia ressalten la força del cooperativisme a la ciutat en aquest mapa de l’any 1935 publicat pel MUHBA. Si bé els quaranta anys de dictadura i l’aproximació a un model de consum capitalista varen silenciar les cooperatives, aquestes sorgeixen de nou als anys noranta. Actualment, una cinquantena de cooperatives treballen per promoure i ressorgir l’esperit cooperatiu a la ciutat.

Les cooperatives de consum incorporen els valors de l’Economia Social i Solidària: proximitat, comerç just, transparència, equitat de gènere…per tant, el consum de productes agroalimentaris a través d’una cooperativa facilita un model social i econòmic més just. Al mateix temps, el model organitzatiu estableix instruments de participació horitzontals i l’enfortiment dels vincles socials dels qui la conformen.

Aquesta investigació, fins al moment, ha reconegut dues experiències de cooperativisme agroalimentari a les universitats catalanes: el grup Acció Hortera a l’ETSAB (UPC) i el Grup de Consum de Biologia (UB). Ambdues organitzacions comparteixen una sèrie de característiques: són autogestionades pels propis alumnes, actuen sense massa suport de la institució que les acull, han perdurat més enllà del grup inicial que les va impulsar (els membres del qual ja han deixat de ser alumnes) i han creat activitat que ha tingut la participació de la comunitat que envolta a la cooperativa (altres alumnes i personal de la Universitat).

Com hem apuntat prèviament, els valors del cooperativisme permeten comprendre alguns fenòmens de consum, en tots els àmbits, sovint emmarcats sota el paraigua de l’economia col·laborativa. En el cas del turisme, l’intercanvi de habitatge a l’hora de viatjar no és un fenomen nou. Fa més de cinquanta anys algunes famílies van iniciar aquest model tot cercant la possibilitat de viatjar d’una forma més econòmica i, al mateix temps, enriquir l’experiència amb un contacte més proper amb la comunitat de destinació. D’altra banda, les TIC també han facilitat ampliar l’oferta d’allotjament turístic gràcies a la connexió de particulars. Un model turístic amb poques connexions amb l’Economia Social i Solidària però sí afí a l’economia col·laborativa.

En definitiva, la proposta que es promou a través del treball de l’assignatura de «Fonaments del sector turístic i hoteler» ha de possibilitar —en una primera fase— el disseny d’una Cooperativa de consum agroalimentari a la Universitat Autònoma de Barcelona i  —posteriorment— la seva implantació.En el marc de la investigació que estem desenvolupant sobre les cooperatives de consum agroalimentari, aquesta passada setmana hem presentat a l’Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona el projecte per dissenyar una Cooperativa de consum a la mateixa Universitat.

Aquesta fase del projecte de recerca té la voluntat de recollir tota l’experiència d’anàlisi realitzada per impulsar una nova iniciativa que permeti, al mateix temps, ser avaluada i replicada.

Agrair a la Carmen Ruiz Aguado, professora de «Fonaments del sector turístic i hoteler», a la Sara Martínez, de l’Àrea de Voluntariat de la Fundació Autònoma Solidària, i, molt especialment, a l’Oriol Miralbell, membre del comitè d’aquesta investigació, la confiança i la complicitat per tirar endavant aquest projecte.

Aquesta és la presentació utilitzada:

 

I, aquest, el guió:

Una cooperativa de consum agroalimentari és un model d’organització que promou els circuits curts de consum agroalimentari i està formada pels propis destinataris dels productes, els consumidors. Per una banda, el projecte que aquí presentem ha de permetre entendre la sensibilitat que mostren aquests consumidors per uns determinats valors i les alternatives als grans espais de consum dominants que es promouen amb el reforç de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC).  D’altra banda, el coneixement i l’experimentació en la creació d’una cooperativa permetrà fer una lectura crítica del conjunt d’iniciatives que es fomenten dins de l’anomenada economia col·laborativa.

El consum col·laboratiu no és un fenomen recent. Les cooperatives de consum arriben a Barcelona a la segona meitat del segle XIX. Ivan Miró i Jordi Garcia ressalten la força del cooperativisme a la ciutat en aquest mapa de l’any 1935 publicat pel MUHBA. Si bé els quaranta anys de dictadura i l’aproximació a un model de consum capitalista varen silenciar les cooperatives, aquestes sorgeixen de nou als anys noranta. Actualment, una cinquantena de cooperatives treballen per promoure i ressorgir l’esperit cooperatiu a la ciutat.

Les cooperatives de consum incorporen els valors de l’Economia Social i Solidària: proximitat, comerç just, transparència, equitat de gènere…per tant, el consum de productes agroalimentaris a través d’una cooperativa facilita un model social i econòmic més just. Al mateix temps, el model organitzatiu estableix instruments de participació horitzontals i l’enfortiment dels vincles socials dels qui la conformen.

Aquesta investigació, fins al moment, ha reconegut dues experiències de cooperativisme agroalimentari a les universitats catalanes: el grup Acció Hortera a l’ETSAB (UPC) i el Grup de Consum de Biologia (UB). Ambdues organitzacions comparteixen una sèrie de característiques: són autogestionades pels propis alumnes, actuen sense massa suport de la institució que les acull, han perdurat més enllà del grup inicial que les va impulsar (els membres del qual ja han deixat de ser alumnes) i han creat activitat que ha tingut la participació de la comunitat que envolta a la cooperativa (altres alumnes i personal de la Universitat).

Com hem apuntat prèviament, els valors del cooperativisme permeten comprendre alguns fenòmens de consum, en tots els àmbits, sovint emmarcats sota el paraigua de l’economia col·laborativa. En el cas del turisme, l’intercanvi de habitatge a l’hora de viatjar no és un fenomen nou. Fa més de cinquanta anys algunes famílies van iniciar aquest model tot cercant la possibilitat de viatjar d’una forma més econòmica i, al mateix temps, enriquir l’experiència amb un contacte més proper amb la comunitat de destinació. D’altra banda, les TIC també han facilitat ampliar l’oferta d’allotjament turístic gràcies a la connexió de particulars. Un model turístic amb poques connexions amb l’Economia Social i Solidària però sí afí a l’economia col·laborativa.

En definitiva, la proposta que es promou a través del treball de l’assignatura de «Fonaments del sector turístic i hoteler» ha de possibilitar —en una primera fase— el disseny d’una Cooperativa de consum agroalimentari a la Universitat Autònoma de Barcelona i  —posteriorment— la seva implantació.