Quan adquirim una poma, la seva bellesa esdevé gairebé perfecta. Els paràmetres que supera la fruita (mida, color, uniformitat…) abans de comercialitzar-se es realcen —sovint—amb capes de cera que, a part d’embellir-la, en permeten una durabilitat més llarga en el temps i en faciliten el trasllat a indrets llunyans.

Com arriba una poma a la nostra mà?

Des de la seva recol·lecció a l’arbre, la distribució, la comercialització a la destinació final, altres persones tenen aquesta poma a la seva mà i no sempre amb condicions socialment justes.

No és un fet aïllat, ni remot.

Any rere any, la denúncia sobre la situació d’esclavatge d’algunes de les vint-i-cinc mil persones —segons Agustín González, investigador de la Universitat de Lleida—que recullen la fruita a Ponent es fa palesa. El testimoni des del compromís de la Gemma Casal i l’Özgür Günes n’és una bona mostra. Segons Gemma Casal, antropòloga especialitzada en el món rural, persones d’origen subsaharià —majoritàriament—, magribí o de països de l’est d’Europa han substituït a estudiants i dones que només poden accedir al mercat laboral a l’estiu. La campanya, impulsada per entitats i moviments socials, Fruita amb Justícia Social, assenyala que dues mil persones treballen en condicions de misèria. Durant la campanya de l’estiu de 2015, segons l’Observatori Permanent de la Immigració (OPI) de la UdL, més de la meitat dels treballadors i treballadores varen dormir al ras o sense les condicions d’habitatge digne mínimes. Özgur Günes, investigadora en ciències socials i migracions, denuncia que algunes persones, en condicions de necessitats socials evidents, cobren dos euros i mig l’hora, per la tasca de recol·lecció.

Vestir dactilarment la poma

En aquesta acció*, a través de la mirada del fotògraf Jordi Plana Pey, fusionem les dues protagonistes: la poma i la mà i mostrem el rastre dactilar que la segona deixa en la primera, obtenint la pomà.

Encara que la poma que tenim a la mà no fa visible la (in)justícia social de la producció, distribució i comercialització,  el vestit és present.

Referències

Joan Mas (octubre 2016) Fruita dolça, subsistència amarga. Directa 417.

* Fotografies realitzades a konvent (octubre 2016).