Figures i base de dades

En aquest apartat dipositem totes les figures i la base de dades de la investigació:
Fig. 1 | Fig. 2 | Fig. 3 | Fig. 4 | Fig. 5 | Fig. 6 | Fig. 7 | Fig. 8 | Fig. 9 | Fig. 10 | Fig. 11 | Fig. 12 | Fig. 13 | Fig. 14 | Fig. 15 | Fig. 16 | Fig. 17 | Fig. 18 | Fig. 19 | Fig. 20 | Fig. 21 | Fig. 22 | Fig. 23 | Fig. 24 | Fig. 25 | Fig. 26 | Fig. 27 | Fig. 28 | Fig. 29 | Fig. 30 | Fig. 31 | Fig. 32 | Fig. 33 | Fig. 34 | Fig. 35 | Fig. 36 | Fig. 37 | Fig. 38 | Fig. 39 | Fig. 40 | Fig. 41 | Fig. 42 | Base de dades

Figura 1 | Pàgina 29
Número de cooperatives i grups de la ciutat de Barcelona versus l’ús d’Internet a Espanya en el període 1996-2015 (% de persones que es van connectar el darrer mes). Dades: Ús d’Internet (Estudi General de Mitjans) i grups (dades pròpies).


Figura 2 | Pàgina 32
Mapa de cooperatives obreres de consum de Barcelona existents el 1935 . Font: Miró i Garcia (2012)


Figura 3 | Pàgina 37
Marc teòric de la investigació.


Figura 4 | Pàgina 42
Circuits Curts de Comercialització Agroalimentària. Font: Binimelis i Descombres (2010) a partir de Venn et al. (2006) i Maréchal (2008).


Figura 5 | Pàgina 43
Evolució del número número de persones (en milions) que pateixen fam al món. Font: FAO.


Figura 6 | Pàgina 45
Evolució de les persones, per milers, que dediquen la seva activitat professional a l’agricultura (2001-2016). Dades: Idescat.


Figura 7 | Pàgina 45
Evolució de les persones, per milers, que dediquen la seva activitat professional a l’agricultura (2002-2016). Dades: Idescat (CAT), Zona euro (ES), Eurostat (EU).


Figura 8 | Pàgina 46
Evolució de la superfície ecològica conreada (hectàrees) a Catalunya (1995-2016). Dades: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).


Figura 9 | Pàgina 46
Evolució dels productors ecològics inscrits a Catalunya (1995-2016). Dades: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).


Figura 10| Pàgina 54
Esquema de Mercat Social amb nodes i fluxos. Autor: Jordi Garcia (2002). Font: Informe Mercat Social 2015.


Figura 11 | Pàgina 57
Número d’organitzacions que han fet el Balanç Social (2007-2015). Font: Informe Mercat Social 2015.


Figura 12| Pàgina 75
Marc conceptual per a una revisió crítica de les plataformes tecnològiques d’economia col·laborativa.


Figura 13 | Pàgina 81
Distribució de perfils de persones usuàries i no usuàries d’Internet. Font: MWCapital.


Figura 14 | Pàgina 82
Percentatge d’ús de les TIC per compartir béns i serveis sense retribució econòmica per barri. A la part superior els tres barris amb més ús i a la part inferior els tres amb menys. Font: MWCapital.


Figura 15 | Pàgina 83
Percentatge d’ús de les TIC per a la participació en moviments socials, associatius i veïnals per barri. A la part superior, els tres barris amb més ús i a la part inferior els tres amb menys. Font: MWCapital.


Figura 16 | Pàgina 83
Percentatge d’ús de les TIC per compartir béns i serveis sense retribució econòmica per franges d’edat. Font: MWCapital.


Figura 17 | Pàgina 84
Percentatge d’ús de les TIC per a la participació en moviments socials, associatius i veïnals per franges d’edat. Font: MWCapital.


Figura 18 | Pàgina 99
Marc d’anàlisi de l’Economia Col·laborativa Procomú. Font: Digital Commons (DIMMONS)


Figura 19 | Pàgina 106
Mapa de grups i cooperatives de consum de la ciutat de Barcelona (1993-2017)


Figura 20 | Pàgina 107
Densitat de grups i cooperatives de consum agroecològic de Barcelona per districtes (n=57).


Figura 21 | Pàgina 107
Densitat de grups i cooperatives de consum agroecològic de Barcelona per barris (n=57).


Figura 22 | Pàgina 108
Densitat d’Unitats Familiars de grups i cooperatives de consum agroecològic de Barcelona per barris (n=57).


Figura 23 | Pàgina 109
Proporció de grups i cooperatives de consum agroecològic de Barcelona per número de persones que la constitueixen. Cooperatives petites (>25 UF), cooperatives mitjanes (25-50 UF), cooperatives grans (

Figura 24 | Pàgina 109
Proporció de grups i cooperatives de consum agroecològic de Barcelona segons el format jurídic de l’entitat (n=57).


Figura 25 | Pàgina 110
Cooperatives i grups de consum amb i sense persones alliberades (n=57).


Figura 26 | Pàgina 111
Mitjana de compliment dels criteris de l’ESS de les cooperatives i grups de consum (n=57).


Figura 27 | Pàgina 114
Cooperatives i grups de consum amb i sense presència a les pàgines web de xarxes socials (n=57)


Figura 28 | Pàgina 114
Gràfica de valoració de l’1 al 10 que fa cada grup/cooperativa de l’ús de les TIC (n=56).


Figura 29 | Pàgina 115
Relació percentual de productores directes versus intermediàries (n=157).


Figura 30 | Pàgina 116
Mitjana dels nivells de compliment dels criteris de l’ESS de les intermediàries que en formen part (n=13).


Figura 31 | Pàgina 117
Intermediàries amb i sense presència als webs de xarxes socials (n=13)


Figura 32 | Pàgina 118
Productores amb i sense presència als webs de xarxes socials (n=157).


Figura 33 | Pàgina 119
Comparativa de compliment dels criteris de l’ESS entre cooperatives (n=13) i intermediàries (n=144).


Figura 34 | Pàgina 120
Comparativa de presència als webs de xarxes socials entre cooperatives (n=56), intermediàries (n=13) i productores (n=144).


Figura 35 | Pàgina 121
Representació de la xarxa de relacions en l’activitat dels grups i cooperatives de consum de la ciutat de Barcelona (blau) amb productores (vermell) i intermediàries (taronja).


Figura 36 | Pàgina 130
Grups i cooperatives de consum agroecològic que fan servir les TIC per la comanda versus les que no les utilitzen (n=57).


Figura 37 | Pàgina 130
Eines tecnològiques utilitzades per a la realització de la comanda (n=47).


Figura 38 | Pàgina 131
Percentatge de grups i cooperatives de consum agroecològic que utilitzen codi lliure/obert versus les que utilitzen codi privatiu/tancat.


Figura 39 | Pàgina 134
Tipologia de web de continguts utilitzada pels grups i cooperatives de consum agroecològic de Barcelona (n=57).


Figura 40 | Pàgina 135
Tipologia de llicència del programari web utilitzada pels grups i cooperatives de consum agroecològic de Barcelona (n=52).


Figura 41 | Pàgina 135
Tipologia de llicència dels continguts web utilitzada pels grups i cooperatives de consum agroecològic de Barcelona (n=52)


Figura 42 | Pàgina 136
Freqüència de l’actualització dels continguts web dels grups i cooperatives de consum agroecològic de Barcelona (n=52).

 

Figures i base de dades