Tesi doctoral

COOPERATIVES DE CONSUM AGROECOLÒGIC DE PLATAFORMA
El paper de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
en el consum cooperatiu de productes agroecològics

Tesi doctoral de Ricard Espelt


Programa de Doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement (IN3 · Universitat Oberta de Catalunya)

Aquest projecte se situa en el marc del Grup de Recerca en Dret Privat, Consum i Noves Tecnologies (GREDINT), acreditat com a Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 688)

Comitè de tesi: Dr. Ismael Peña-López (Director) (Universitat Oberta de Catalunya), Dr. Pere Losantos (Universitat Politècnica de Catalunya) i Dr. Oriol Miralbell (Universitat Oberta de Catalunya)

Paraules clau: cooperativisme agroecològic, cooperativisme de plataforma, comuns digitals, moviments socials i tecnopolítica

Presentació: Juliol de 2018
Data de lectura: 28.09.2018

Tribunal: Mayo Fuster Morell, Oriol Nel·lo Colom i Rosa Binimelis Adell.

Tots els continguts d’aquesta investigació són disponibles a www.cooperatives.barcelona sota una llicència de Creative Commons de BY-NC-SA (Reconeixement- No Comercial – Compartir Igual)

 


Projecte realitzat a Ideograma a través del programa de Doctorats Industrials impulsat per la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

NOTA: Si en la revisió del text observeu alguna errada, si us plau, contacteu-me a ricardespelt[arrova]uoc.edu. En tot cas, tingueu en compte que les dades són del període en el qual es va realitzar el treball de camp (2014-2017).

Agraïments

ÍNDEX DE CONTINGUTS

Nota prèvia
RESUM

PART 1. INTRODUCCIÓ

Capítol 1. DEL COOPERATIVISME AGROECOLÒGIC AL COOPERATIVISME AGROECOLÒGIC DE PLATAFORMA 

Capítol 2. PREGUNTES DE RECERCA 

 • 2.1 Adopció i impacte de les TIC
 • 2.2 Polítiques tecnològiques i de coneixement
 • 2.3 TIC i eixos principals del cooperativisme de consum agroecològic
PART 2. MARC TEÒRIC

Capítol 3. CONSUM DE PROXIMITAT I AGROECOLOGIA 

 • 3.1 Definició i tipologia dels Circuits Curts de Comercialització i el seu impacte
 • 3.2 Sobirania Alimentària i cooperació agroecològica en resposta a la crisi alimentària mundial

Capítol 4. LA CONSTRUCCIÓ DE MERCAT SOCIAL 

 • 4.1 Definició d’Economia Social i Solidària i Mercat Social
 • 4.2 L’Economia Social i Solidària a Catalunya
 • 4.3 Cooperativisme agroecològic

Capítol 5. ACTIVISME SOCIAL I POLÍTIC 

 • 5.1 Pràctiques socials autogestionades en el marc d’una ciutat en moviment
 • 5.2 Tecnopolítica i representació política extrainstitucional
 • 5.3 La tecnopolítica i el cooperativisme activista

Capítol 6. COOPERATIVISME DE PLATAFORMA PER A UNA ECONOMIA COL·LABORATIVA PROCOMÚ 

 • 6.1 Gestió comunal i cooperativisme, dos marcs per a l’autogestió
 • 6.2 Revisió crítica de les plataformes tecnològiques d’economia col·laborativa
 • 6.3 Qualitats democràtiques de l’economia col·laborativa
 • 6.4 Plataformes tecnològiques per al consum de productes agroecològics
 • 6.4.1 El programari propi de codi lliure
 • 6.4.2 La plataforma cooperativa
 • 6.4.3 El programari propietari
PART 3. COOPERATIVES DE CONSUM AGROECOLÒGIC DE PLATAFORMA

Capítol 7. HIPÒTESI I SUBHIPÒTESIS DE TREBALL 

Capítol 8. METODOLOGIA 

 • 8.1 Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació com a facilitadores de la intercooperació agroecològica de plataforma
 • 8.2 Impacte en el vincle amb els Circuits Curts de Comercialització, l’Economia Social i Solidària i els Moviments Socials

Capítol 9. OBJECTE D’ESTUDI

Capítol 10. ANÀLISI DE LES DADES I RESULTATS DE LA RECERCA 

 • 10.1 Caracterització de les cooperatives i grups de consum de la ciutat de Barcelona
 • 10.1.1 Una cooperativa de consum agroecològic tipus
 • 10.1.2 Localització i densitat
 • 10.1.3 Nombre d’Unitats Familiars
 • 10.1.4 Forma jurídica
 • 10.1.5 Tipus de gestió
 • 10.2 Xarxa de productors i intermediaris
 • 10.3 Impacte de les TIC en la caracterització de la digitalització de les cooperatives
 • 10.3.1 Impacte de les TIC en la gestió de la comanda
 • 10.3.2 Impacte de les TIC en la comunicació de l’organització
 • 10.4 Impacte de les TIC en la intercooperació agroecològica
 • 10.5 Impacte en el vincle amb els Circuits Curts de Comercialització
 • 10.6 Impacte en el vincle amb l’Economia Social i Solidària
 • 10.6.1 Grups i cooperatives de consum
 • 10.6.2 Organitzacions intermediàries i productors
 • 10.6.3 Comparativa d’acompliment entre cooperatives i organitzacions intermediàries
 • 10.7 Impacte en participació en Moviments Socials i acció cívica tecnopolítica
 • 10.7.1 Resultats del vincle amb els Moviments Socials
 • 10.7.2 Anàlisi de la participació en el moviment 15M 170

Capítol 11. CONCLUSIONS

 • 11.1 Conclusions
 • 11.2 Limitacions de la recerca
 • 11.3 Futures investigacions
BIBLIOGRAFIA
LLISTA DE FIGURES I TAULES
ANNEXOS