A.6 Vincle del grup amb el 15M

  1. A quin grup/cooperativa de consum pertanys?
  2. En general, quin és el compromís social i polític del grup com a tal?

(0 = cap ni un, únicament ens centrem en la nostra activitat com a grup de consum; 10 = com a grup organitzem accions pròpies en causes socials i polítiques en les quals ens sentim pròximes)

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

  1. Quina creus que és la coincidència ideològica del grup amb el 15M?

(0 = el 15M no hauria d’haver existit; 10 = encara avui lluitem perquè l’ideari del 15M sigui hegemònic social i políticament)

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

  1. Quina vinculació va tenir el grup amb el 15M?

(0 = cap ni una; 10 = com a grup vàrem liderar directament diverses accions)

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

  1. Quina vinculació van tenir membres del grup a títol individual amb el 15M?

(0 = cap ni una; 10 = a títol individual membres del grup vàrem liderar directament diverses accions)

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

  1. En cas que el grup es constituís durant o posteriorment al 15M: Quina influència ha tingut el moviment social perquè us afegiu/militeu/participeu en moviments de consum alternatius?

(0 = cap ni una; 10 = la participació en els grups de consum no tindria sentit sense el 15M)

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

  1. En cas que participéssiu en el 15M com a grup o a títol individual: Quina influència han tingut les eines tecnològiques (missatgeria instantània, correus electrònics, llistes de correu, etc.) en l’organització d’accions?

(0 = cap ni una; 10 = l’organització difícilment hauria sigut viable sense les eines tecnològiques)

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

  1. En el conjunt de la vostra activitat com a grup de consum, quin valor donaries a la tecnologia pel seu funcionament?

(0 = cap ni una; 10 = l’organització de la nostra activitat com a grup de consum no seria viable sense la tecnologia)

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

  1. Vols fer alguna aportació extra que aquest qüestionari no recull?