A.2 Caracterització dels grups i cooperatives de consum agroecològic de la ciutat de Barcelona

 

A.2.1 Número d’Unitats Familiars (UF)

 

ID Grup de Consum Nº UF Tipologia
1 Tota Cuca Viu 20 Cooperativa petita (<25 UF)
3 Cooxino 15
4 La Sardineta 15
6 Les Horteres de la Ribera 15
7 El Guaret 24
8 Pixapins 22
9 Arrels 15
10 Verduretes de l’Ateneu Layret 20
12 Panxacontenta 20
14 Faves Comptades 20
18 Acció Hortera 17
19 Skamot Verd 10
23 La Col i Nata 14
27 Verduretes 9
30 La Senalla 24
31 El Rusc 16
32 Valldures 20
33 Verdures Roges 18
34 La Garangola 19
35 Les Verdures de Roxanne 13
36 La Fresca 15
38 EcoRocaguinarda 17
39 Pirineu 23
40 Ridorta 17
41 Cooperativa Can Baró 18
42 Carmela Verdulera 15
43 EcoEstel 20
45 Les Vinyes de Can Roquetes 18
46 La Cebolla Roja 20
52 El Borronet 13
56 La Cooperativa del Clot 20
60 Coop Pamapam 20
61 Ecoaranyó 4
5 El Bròquil del Gòtic 29 Cooperativa mitjana (25-50 UF)
13 El Carretó 25
15 La Seca 36
17 La Garrofera de Sants 35
20 Germinal Farró 35
22 Can Pujades 50
24 La Tòfona 42
25 L’Aixada 40
28 Pinyol Vermell 26
29 Les Trementinaires 25
44 Userda 9 25
47 ASIA 30
49 El Rec 25
51 30 Panxes 30
53 Cydonia 46
54 Verdnou 25
55 La Unió del Poblenou 28
57 Cooperativa Mespilus 33
58 Estèvia 30
59 Girasol de Sant Martí 25
2 Xarxa de Consum Solidari 60 Cooperativa gran (>50 UF)
16 L’Economat Social 110
86 El Llevat 86
50 El Borró 53

A.2.2 Forma jurídica

 

ID Grup de Consum Forma jurídica
1 Tota Cuca Viu Secció Ateneu de Ciutat Vella
2 Xarxa de Consum Solidari Associació
3 Cooxino Associació
4 La Sardineta Associació
5 El Bròquil del Gòtic Associació
6 Les Horteres de la Ribera Associació
7 El Guaret Associació
8 Pixapins Sense entitat jurídica
9 Arrels Secció de la Cruïlla
10 Verduretes de l’Ateneu Layret Associació
12 Panxacontenta Associació
13 El Carretó Associació
14 Faves Comptades Secció del Casal Ind. Jaume Compte
15 La Seca Secció Cooperativa La Base
16 L’Economat Social Cooperativa
17 La Garrofera de Sants Associació
18 Acció Hortera Associació
19 Skamot Verd Associació
20 Germinal Farró Cooperativa
22 Can Pujades Associació
23 La Col i Nata Associació
24 La Tòfona Associació
25 L’Aixada Associació
27 Verduretes Sense entitat jurídica
28 Pinyol Vermell Secció de l’Ateneu Ind. i popular La Torna
29 Les Trementinaires Associació
30 La Senalla Associació
31 El Rusc Associació
32 Valldures Sense entitat jurídica
33 Verdures Roges Secció de l’Ateneu Roig
34 La Garangola Associació
35 Les Verdures de Roxanne Sense entitat jurídica
36 La Fresca Sense entitat jurídica
38 EcoRocaguinarda Secció Cooperativa Rocaguinarda
39 Pirineu Associació
40 Ridorta Associació
41 Cooperativa Can Baró Associació
42 Carmela Verdulera Secció de l’AAVV del Barri del Carmel
43 EcoEstel Associació
44 Userda 9 Cooperativa
45 Les Vinyes de Can Roquetes Associació
46 La Cebolla Roja Sense entitat jurídica
47 ASIA Associació
48 El llevat Associació
49 El Rec Cooperativa
50 El Borró Associació
51 30 Panxes Associació
52 El Borronet Associació
53 Cydonia Cooperativa
54 Verdnou Associació
55 La Unió del Poblenou Associació
56 La Cooperativa del Clot Sense entitat jurídica
57 Cooperativa Mespilus Cooperativa
58 Estèvia Associació
59 Girasol de Sant Martí Associació
60 Coop Pamapam Sense entitat jurídica
61 Ecoaranyó Sense entitat jurídica

A.2.3 Tipus de gestió

 

ID Grup de Consum Tipus de gestió
1 Tota Cuca Viu Funcionament  amb persones voluntàries de la pròpia organització
3 Cooxino
4 La Sardineta
5 El Bròquil del Gòtic
6 Les Horteres de la Ribera
7 El Guaret
8 Pixapins
9 Arrels
10 Verduretes de l’Ateneu Layret
12 Panxacontenta
13 El Carretó
14 Faves Comptades
15 La Seca
17 La Garrofera de Sants
18 Acció Hortera
19 Skamot Verd
20 Germinal Farró
22 Can Pujades
23 La Col i Nata
24 La Tòfona
25 L’Aixada
27 Verduretes
28 Pinyol Vermell
29 Les Trementinaires
30 La Senalla
31 El Rusc
32 Valldures
33 Verdures Roges
34 La Garangola
35 Les Verdures de Roxanne
36 La Fresca
38 EcoRocaguinarda
39 Pirineu
40 Ridorta
41 Cooperativa Can Baró
42 Carmela Verdulera
43 EcoEstel
44 Userda 9
45 Les Vinyes de Can Roquetes
46 La Cebolla Roja
50 El Borró
51 30 Panxes
52 El Borronet
53 Cydonia
54 Verdnou
55 La Unió del Poblenou
56 La Cooperativa del Clot
57 Cooperativa Mespilus
58 Estèvia
59 Girasol de Sant Martí
60 Coop Pamapam
61 Ecoaranyó
2 Xarxa de Consum Solidari Funcionament  amb una o vàries persones alliberades
16 L’Economat Social
47 ASIA
48 El llevat
49 El Rec

A.2.4 TIC

plataformes de xarxes socials
ID Grup de Consum Valoració global Twitter Facebook
1 Tota Cuca Viu 2
2 Xarxa de Consum Solidari 9
3 Cooxino n.d
4 La Sardineta 9
5 El Bròquil del Gòtic 10
6 Les Horteres de la Ribera 7
7 El Guaret 8
8 Pixapins 10
9 Arrels 9
10 Verduretes de l’Ateneu Layret 6
12 Panxacontenta 7
13 El Carretó n.d
14 Faves Comptades 9
15 La Seca 8
16 L’Economat Social 7
17 La Garrofera de Sants 8
18 Acció Hortera 10
19 Skamot Verd 8
20 Germinal Farró 7
22 Can Pujades 10
23 La Col i Nata 8
24 La Tòfona 10
25 L’Aixada 8
27 Verduretes 2
28 Pinyol Vermell 8
29 Les Trementinaires 10
30 La Senalla 10
31 El Rusc 7
32 Valldures 2
33 Verdures Roges 7
34 La Garangola 8
35 Les Verdures de Roxanne 8
36 La Fresca 2
38 EcoRocaguinarda 9
39 Pirineu 8
40 Ridorta 7
41 Cooperativa Can Baró 8
42 Carmela Verdulera 9
43 EcoEstel 9
44 Userda 9 8
45 Les Vinyes de Can Roquetes 8
46 La Cebolla Roja 9
47 ASIA 9
48 El llevat 9
49 El Rec 8
50 El Borró 8
51 30 Panxes 10
52 El Borronet 10
53 Cydonia 7
54 Verdnou 9
55 La Unió del Poblenou n.d
56 La Cooperativa del Clot 8
57 Cooperativa Mespilus 10
58 Estèvia 8
59 Girasol de Sant Martí 9
60 Coop Pamapam 3
61 Ecoaranyó 9

 

ID Grup de Consum TIC Eina TIC o model de gestió
1 Tota Cuca Viu Excel
2 Xarxa de Consum Solidari Programa costumitzat
3 Cooxino n.d n.d
4 La Sardineta Web proveïdora
5 El Bròquil del Gòtic Programa propi
6 Les Horteres de la Ribera Google
7 El Guaret Google
8 Pixapins Google
9 Arrels Llibre de caixa + full de càlcul
10 Verduretes de l’Ateneu Layret Comanda automatitzada
12 Panxacontenta Google
13 El Carretó n.d n.d
14 Faves Comptades Google
15 La Seca Contasol+aplicoop
16 L’Economat Social Programa propi
17 La Garrofera de Sants Contaplus+facturaplus+Drupal de comandes
18 Acció Hortera Google
19 Skamot Verd Google
20 Germinal Farró Contaplus+facturaplus+Drupal de comandes
22 Can Pujades Aplicació L’Aixada
23 La Col i Nata Google
24 La Tòfona Aplicació L’Aixada + llibre de caixa
25 L’Aixada Aplicació L’Aixada
27 Verduretes Comanda automatitzada
28 Pinyol Vermell Google
29 Les Trementinaires Google
30 La Senalla Magento
31 El Rusc Katuma
32 Valldures n.d n.d
33 Verdures Roges Google
34 La Garangola Google
35 Les Verdures de Roxanne Google
36 La Fresca Google
38 EcoRocaguinarda Google
39 Pirineu Google
40 Ridorta Google
41 Cooperativa Can Baró Google
42 Carmela Verdulera Google
43 EcoEstel Google
44 Userda 9 Google
45 Les Vinyes de Can Roquetes Google
46 La Cebolla Roja Google
47 ASIA Llibre de caixa + Full de càlcul
48 El llevat Google+Excel+programa de comptabilitat
49 El Rec Google
50 El Borró Google
51 30 Panxes Llibre de caixa+Aplicoop
52 El Borronet Google
53 Cydonia Aplicació L’Aixada
54 Verdnou Aplicació L’Aixada
55 La Unió del Poblenou n.d n.d
56 La Cooperativa del Clot web proveïdor
57 Cooperativa Mespilus Aplicació L’Aixada
58 Estèvia Aplicació L’Aixada
59 Girasol de Sant Martí Aplicació L’Aixada
60 Coop Pamapam Google
61 Ecoaranyó Google