A.4 Resultats qüestionari Pam a Pam. Compliment dels criteris de l’Economia Social i Solidària

Criteris d’Impacte social
ID Grup de Consum 1 2 3 4 5 6 7
1 Tota Cuca Viu 80% 80% 80% 20% 40% 60% 0%
2 Xarxa de Consum Solidari 80% 80% 60% 20% 80% 100% 40%
3 Cooxino 80% 60% 60% 40% 40% 20% 0%
4 La Sardineta 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0%
5 El Bròquil del Gòtic 80% 80% 80% 0% 0% 80% 0%
6 Les Horteres de la Ribera 100% 100% 80% 40% 20% 100% 40%
7 El Guaret 80% 80% 80% 20% 20% 100% 0%
8 Pixapins 60% 40% 80% 20% 40% 0% 20%
9 Arrels 80% 40% 80% 20% 0% 40% 0%
10 Verduretes de l’Ateneu Layret 80% 60% 80% 0% 20% 60% 0%
12 Panxacontenta 80% 80% 80% 0% 20% 40% 0%
13 El Carretó 100% 40% 80% 0% 40% 80% 0%
14 Faves Comptades 80% 60% 60% 20% 60% 20% 20%
15 La Seca 80% 80% 80% 20% 20% 100% 0%
16 L’Economat Social 80% 80% 60% 0% 100% 20% 0%
17 La Garrofera de Sants 80% 80% 80% 20% 60% 60% 40%
18 Acció Hortera 80% 60% 80% 0% 80% 100% 0%
19 Skamot Verd 80% 60% 80% 20% 40% 0% 0%
20 Germinal Farró 80% 80% 80% 20% 60% 60% 40%
22 Can Pujades 100% 100% 80% 20% 40% 60% 0%
23 La Col i Nata 80% 80% 80% 20% 40% 60% 0%
24 La Tòfona 80% 80% 80% 60% 0% 60% 0%
25 L’Aixada 80% 80% 80% 20% 60% 100% 40%
27 Verduretes 80% 80% 100% 0% 0% 80% 20%
28 Pinyol Vermell 80% 60% 100% 20% 80% 20% 20%
29 Les Trementinaires 80% 60% 100% 0% 40% 40% 20%
30 La Senalla 80% 80% 60% 0% 20% 20% 0%
31 El Rusc 100% 80% 100% 0% 80% 80% 40%
32 Valldures 80% 80% 80% 20% 40% 60% 0%
33 Verdures Roges 80% 60% 80% 20% 40% 40% 0%
34 La Garangola 80% 60% 80% 20% 40% 20% 40%
35 Les Verdures de Roxanne 80% 80% 80% 20% 60% 0% 0%
36 La Fresca 80% 80% 20% 60% 0% 20% 20%
38 EcoRocaguinarda 80% 80% 80% 0% 60% 80% 0%
39 Pirineu 60% 40% 80% 20% 40% 80% 0%
40 Ridorta 80% 60% 80% 0% 40% 20% 0%
41 Cooperativa Can Baró 60% 40% 80% 20% 40% 40% 0%
42 Carmela Verdulera 80% 80% 80% 20% 40% 60% 0%
43 EcoEstel 80% 60% 80% 20% 20% 20% 0%
44 Userda 9 80% 80% 80% 20% 40% 80% 0%
45 Les Vinyes de Can Roquetes 80% 80% 80% 20% 60% 80% 20%
46 La Cebolla Roja 80% 80% 80% 20% 20% 100% 0%
47 ASIA 100% 80% 80% 40% 80% 80% 40%
48 El llevat 80% 80% 80% 60% 80% 80% 0%
49 El Rec 80% 40% 100% 60% 80% 40% 40%
50 El Borró 100% 80% 80% 20% 80% 80% 40%
51 30 Panxes 100% 100% 80% 40% 80% 80% 40%
52 El Borronet 80% 80% 80% 20% 40% 80% 40%
53 Cydonia 80% 80% 100% 0% 60% 80% 20%
54 Verdnou 60% 60% 80% 20% 20% 60% 0%
55 La Unió del Poblenou 100% 100% 80% 20% 60% 100% 20%
56 La Cooperativa del Clot 60% 60% 80% 20% 40% 40% 0%
57 Cooperativa Mespilus 80% 80% 80% 20% 40% 100% 0%
58 Estèvia 80% 80% 80% 20% 0% 100% 0%
59 Girasol de Sant Martí 80% 60% 80% 20% 40% 80% 0%
60 Coop Pamapam 80% 80% 80% 20% 60% 40% 20%
61 Ecoaranyó 80% 60% 80% 20% 40% 60% 0%
Mitjana 81% 72% 80% 20% 44% 60% 12%

 

Criteris d’Impacte ambiental
ID Grup de Consum 8 9 10
1 Tota Cuca Viu 80% 80% 0%
2 Xarxa de Consum Solidari 60% 60% 20%
3 Cooxino 80% 80% 0%
4 La Sardineta 80% 60% 0%
5 El Bròquil del Gòtic 80% 80% 0%
6 Les Horteres de la Ribera 80% 80% 0%
7 El Guaret 80% 80% 0%
8 Pixapins 80% 80% 0%
9 Arrels 80% 80% 60%
10 Verduretes de l’Ateneu Layret 80% 80% 0%
12 Panxacontenta 80% 80% 0%
13 El Carretó 60% 60% 60%
14 Faves Comptades 80% 80% 0%
15 La Seca 80% 80% 60%
16 L’Economat Social 80% 60% 0%
17 La Garrofera de Sants 80% 80% 60%
18 Acció Hortera 100% 80% 0%
19 Skamot Verd 60% 80% 60%
20 Germinal Farró 80% 80% 60%
22 Can Pujades 100% 80% 20%
23 La Col i Nata 80% 80% 80%
24 La Tòfona 80% 80% 60%
25 L’Aixada 80% 80% 40%
27 Verduretes 80% 80% 60%
28 Pinyol Vermell 40% 80% 40%
29 Les Trementinaires 60% 80% 60%
30 La Senalla 80% 80% 60%
31 El Rusc 60% 100% 20%
32 Valldures 80% 80% 0%
33 Verdures Roges 80% 80% 0%
34 La Garangola 80% 80% 0%
35 Les Verdures de Roxanne 80% 80% 0%
36 La Fresca 80% 80% 40%
38 EcoRocaguinarda 80% 80% 0%
39 Pirineu 80% 80% 0%
40 Ridorta 80% 80% 0%
41 Cooperativa Can Baró 80% 80% 0%
42 Carmela Verdulera 80% 80% 0%
43 EcoEstel 80% 80% 0%
44 Userda 9 80% 80% 0%
45 Les Vinyes de Can Roquetes 80% 80% 0%
46 La Cebolla Roja 80% 80% 80%
47 ASIA 60% 80% 60%
48 El llevat 80% 80% 0%
49 El Rec 60% 80% 0%
50 El Borró 100% 80% 40%
51 30 Panxes 80% 80% 60%
52 El Borronet 80% 80% 0%
53 Cydonia 100% 80% 40%
54 Verdnou 80% 80% 0%
55 La Unió del Poblenou 80% 80% 20%
56 La Cooperativa del Clot 80% 80% 0%
57 Cooperativa Mespilus 80% 80% 80%
58 Estèvia 80% 60% 60%
59 Girasol de Sant Martí 80% 80% 0%
60 Coop Pamapam 80% 80% 0%
61 Ecoaranyó 80% 80% 0%
Mitjana 79% 79% 24%

 

Criteris d’Organització i Treball
ID Grup de Consum 10 11 12 13 14
1 Tota Cuca Viu 100% 40% 40% 100% 20%
2 Xarxa de Consum Solidari 100% 40% 20% 60% 100%
3 Cooxino 100% 40% 40% 100% 0%
4 La Sardineta 100% 40% 40% 100% 0%
5 El Bròquil del Gòtic 100% 40% 40% 100% 100%
6 Les Horteres de la Ribera 100% 60% 40% 100% 40%
7 El Guaret 100% 60% 40% 100% 80%
8 Pixapins 100% 60% 40% 100% 0%
9 Arrels 100% 0% 0% 100% 40%
10 Verduretes de l’Ateneu Layret 100% 40% 60% 100% 0%
12 Panxacontenta 100% 20% 100% 100% 20%
13 El Carretó 100% 40% 60% 100% 20%
14 Faves Comptades 100% 40% 40% 100% 20%
15 La Seca 100% 40% 100% 100% 60%
16 L’Economat Social 100% 60% 20% 80% 0%
17 La Garrofera de Sants 100% 80% 20% 100% 80%
18 Acció Hortera 100% 0% 0% 100% 0%
19 Skamot Verd 100% 0% 40% 100% 20%
20 Germinal Farró 100% 80% 20% 100% 80%
22 Can Pujades 100% 0% 0% 100% 40%
23 La Col i Nata 100% 40% 40% 100% 0%
24 La Tòfona 100% 60% 40% 100% 60%
25 L’Aixada 100% 60% 40% 100% 100%
27 Verduretes 100% 100% 80% 100% 60%
28 Pinyol Vermell 100% 0% 60% 100% 20%
29 Les Trementinaires 100% 0% 0% 100% 20%
30 La Senalla 100% 0% 0% 100% 100%
31 El Rusc 100% 40% 40% 100% 100%
32 Valldures 100% 40% 20% 100% 20%
33 Verdures Roges 100% 20% 40% 100% 20%
34 La Garangola 100% 60% 60% 100% 40%
35 Les Verdures de Roxanne 100% 60% 40% 100% 40%
36 La Fresca 100% 40% 20% 100% 20%
38 EcoRocaguinarda 100% 60% 20% 100% 20%
39 Pirineu 100% 40% 40% 100% 0%
40 Ridorta 100% 40% 20% 100% 0%
41 Cooperativa Can Baró 100% 40% 40% 100% 0%
42 Carmela Verdulera 100% 40% 40% 100% 60%
43 EcoEstel 100% 40% 20% 100% 0%
44 Userda 9 100% 60% 40% 100% 20%
45 Les Vinyes de Can Roquetes 100% 40% 40% 100% 0%
46 La Cebolla Roja 100% 40% 60% 100% 60%
47 ASIA 100% 80% 60% 100% 100%
48 El llevat 100% 40% 40% 100% 0%
49 El Rec 100% 40% 80% 100% 0%
50 El Borró 100% 0% 0% 100% 0%
51 30 Panxes 100% 20% 40% 100% 80%
52 El Borronet 100% 60% 20% 100% 0%
53 Cydonia 100% 40% 40% 100% 20%
54 Verdnou 100% 60% 40% 100% 60%
55 La Unió del Poblenou 100% 60% 60% 100% 60%
56 La Cooperativa del Clot 100% 20% 40% 100% 20%
57 Cooperativa Mespilus 100% 60% 40% 100% 80%
58 Estèvia 100% 40% 40% 100% 100%
59 Girasol de Sant Martí 100% 60% 40% 100% 80%
60 Coop Pamapam 100% 60% 40% 100% 20%
61 Ecoaranyó 100% 40% 40% 100% 20%
Mitjana 100% 42% 39% 100% 37%