A.8 (des)vestint  aliments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(des)vestint aliments és un projecte que interpel·la consumidors, empreses i Governs a repensar el model de subministrament de la cadena alimentària, visibilitzant la traçabilitat dels productes agroalimentaris que la seva aparença amaga.
És una iniciativa que té voluntat transformadora i, per això, a través de l’art, promou l’acció.

Accions artístiques…

El projecte convida artistes, activistes, educadors i a qualsevol persona interessada en el tema a participar en la idea de vestir la traçabilitat dels aliments, per a que la nova indumentària desvesteixi aspectes socioeconòmics no visibles en la seva aparença habitual. En aquesta línia, el projecte aborda una aproximació a aspectes socials (justícia social, comerç ètic..), ambientals  (petjada ecològica, malbaratament alimentari…), relacionats amb la manipulació dels aliments però també amb altres aspectes emocionals (consum cooperatiu, producció social), saludables (dieta equilibrada, variada, saludable) o funcionals (preus versus comoditat).

… i accions didàctiques

(des)vestint aliments es presenta com un projecte holístic que té com a objectiu principal sensibilitzar sobre l’impacte ambiental que el consum deslocalitzat de productes agroalimentaris produeix, abordant la construcció d’un pensament crític des d’un vessant artístic i pedagògic que incideix en els beneficis que un consum de proximitat té en l’àmbit local.

Com a projecte amb un fort caràcter divulgador, (des)vestint aliments explora la responsabilitat col·lectiva, incidint en la pedagogia com a element indispensable per a la generació de valors comuns entre la ciutadania. En aquest marc és on se situen les diferents accions que presentem a continuació. Dinàmiques orientades a treballar noves capacitats i destreses entre els més petits i grans de la família, definides per abordar el poder transformador que el simple fet de consumir implica, i concretades des de la necessitat de sensibilitzar i experimentar al voltant d’aquesta realitat.

Les accions que presentem a continuació poden treballar-se conjuntament o de manera separada.

  • 9spebrots: Sensibilitza sobre l’impacte ambiental que un consum deslocalitzat de productes agroalimentaris provoca i incideix en els beneficis locals que un consum de proximitat té. Convida els/les participants a reflexionar i experimentar al voltant de la traçabilitat dels aliments.
  • fusióTeca: Aborda les certeses que s’amaguen darrera d’allò que és visible (les etiquetes dels productes que consumim, per exemple) i invisible (què ens diuen els nostres sentits). Apropa les persones a la realitat que s’amaga darrere dels productes modificats genèticament (transgènics), explorant la importància de conèixer allò que mengem.
  • pomà: Humanitza el consum d’aliments, visibilitzant les diferents persones que participen d’una o altra forma en la producció, distribució o comercialització d’un aliment i incidint en temes que van des de la justícia social a la Sobirania Alimentària, convidant els/les participants a reflexionar sobre la necessitat d’uns valors comuns a l’hora de consumir.
  • food waste ap(pear): Sensibilitza la ciutadania sobre el malbaratament alimentari i la importància dels hàbits i costums en el consum d’aliments com a eines de transformació social. Treballa la consciència sobre l’autoconsum i la seva relació i implicació amb el món exterior.
  • Patata: Explora la memòria històrica, recuperant les lluites socials, causes i reivindicacions que han abanderat la lluita per la terra, per la dignitat dels pobles i les persones i per l’alimentació, promovent un consum responsable i un sistema agroalimentari basat en la justícia social. En quin món volen viure, com i per què.
  • Espera: Reflexiona sobre el pas del temps i les conseqüències socioeconòmiques i  en la nostra dieta que el consum de temporada, de proximitat pot provocar-hi. En aquesta línia, l’activitat promou l’autoorganització d’allò que consumin com a eina de transformació dels nostres hàbits alimentaris.