BIBLIOGRAFIA

 • Ajuntament  de Barcelona (2016). Estratègia d’impuls de la política alimentària. Barcelona: Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, Ajuntament de Barcelona. Disponible a: <http://ajuntament.barcelona.cat/omic/sites/default/files/arxius/eipa_web.pdf>
 • Algarra Bascón, D. (2015). El comú català. La història dels que no surten a la història. Vilanova del Camí: Potlatch Edicions.
 • Altieri, M. A. (2002). Agroecología: principios y estrategias para diseñar sistemas agrarios sustentables. SARANDON, SJ Agroecología: el camino hacia una agricultura sustentable. Buenos Aires–La Plata, 49-56. Disponible a: <http://agroeco.org/wp-content/uploads/2010/10/cap2-Altieri.pdf>
 • Anduiza, E., Cristancho, C., & Sabucedo, J. M. (2014). Mobilization through online social networks: the political protest of the indignados in Spain. Information, Communication & Society, 17(6), 750-764. Londres: Routledge.
 • Algar, R., (2007). Collaborative Consumption. Leisure Report, 16-17.
 • Arruda, M. (2004). L´emancipació del treball humà. Nexe, quaderns d’autogestió i economia cooperativa, 14, 113-123. Disponible a: <http://nexe.coop/nexe/images/stories/PDF/nexe14.pdf>
 • Arruda, M. (2004). Solidarity Economy and the Rebirth of a Matristic Human Society. In panel Towards People’s Economy: Realities and Strategies from Local to Global, World Social Forum, Mumbai, India, Gener (Vol. 20).
 • Askunze, C. (2007). Economía solidaria. Publicat a: G. Celorio y A. López de Muniain (Coords.): Diccionario de Educación para el desarrollo, 107-113. Bilbao: Ed. Hegoa.
 • Askunze, C. (2013). Más allá del capitalismo: alternativas desde la Economía Solidaria. Documentación social, (168), 91-116. Disponible a: <http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-3081_es.html>
 • Badal, M., Binimelis, R., Gamboa, G., Heras, M., & Tendero, G. (2011). Arran de terra. Indicadors participatius de Sobirania Alimentària a Catalunya. Resum de l’informe. Associació Entrepobles & Institut d’Economia Ecològica i Ecologia Política. Barcelona: El Tinter, SAL. Disponible a <https://asapcatalunya.files.wordpress.com/2011/03/arran_de_terra_vf.pdf>
 • Batalla Adam, L. (2014, February). Citizen participation in Spain after 15-M: a turning point in Spain’s political culture. In 20th New Faces Conference: Citizenship and Political Participation in the Mediterranean Region. 27 de febrer – 2 de Març, 2014. Istambul: EUMEF.
 • Bauwens, M., & Kostakis, V. (2015). Towards a new reconfiguration among the state, civil society and the market. Journal of Peer Production, 7, 1-6. Disponible a: <http://peerproduction.net/issues/issue-7-policies-for-the-commons/peer-reviewed-papers/towards-a-new-reconfiguration-among-the-state-civil-society-and-the-market/>
 • Bauwens, M. (3.07.2014). Cooperativismo abierto para la era del P2P. Guerrilla Translation. Disponible a: <http://www.guerrillatranslation.es/2014/07/03/cooperativismo-abierto-para-la-era-p2p/>
 • Benkler, Y. (2006). The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. New Haven: Yale University Press.
 • Binimelis, R., i Descombes, C. A. (2010). Comercialització en Circuits Curts. Caracterització i Tipologia. Manresa: Escola Agrària de Manresa i Verloc.
 • Blanco, I., Cruz, H. i Martínez, R. (2015). Barris desafavorits davant la crisi: segregació urbana, innovació social i capacitat cívica.[en línea] Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Recercaixa. Disponible a: <https://barrisicrisi.wordpress.com/>
 • Bollier, D., i Helfrich, S. (Eds.). (2014). The wealth of the commons: A world beyond market and state. Levellers Press.
 • Botsman, R., i Rogers, R. (2011). What’s mine is yours: how collaborative consumption is changing the way we live. NYC: HaperBusiness.
 • Boyle, J. (2008). The public domain: Enclosing the commons of the mind. New Haven, Londres: Yale University Press.
 • Bru, M. (2010). Pagesos sense senyors. Autogestió i lògica econòmica camperola a Europa occidental entre la fi de l’Imperi romà i la consolidació del feudalisme (segles VI-XI). Conferència a Sant Celoni, abril del 2010.
 • Disponible a: <https://vimeo.com/22612011>
 • Codagnone, C., Biagi, F., & Abadie, F. (2016) The Passions and the Interests: Unpacking the ‘Sharing Economy’. Institute for Prospective Technological Studies, JRC Science for Policy Report 2016. Disponible a <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101279/jrc101279.pdf>
 • Collado, Á. C., i Casadevente, J. L. (2015). Economías sociales y economías para los Bienes Comunes. Otra Economía, 9(16), 44-68. Disponible a: <http://www.economiasolidaria.org/documentos/economias_sociales_y_economias_para_los_bienes_comunes>
 • Cantijoch, M. (2009). Reinforcement and mobilization: the influence of the Internet on different types of political participation. En el seminari Citizen Politics: Are the New Media Reshaping Political Engagement?, Barcelona, 28-30 de maig de 2009. Barcelona: IGOP.
 • Castells, M. (1997). La era de la información. Tomo 1: economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza.
 • Castells, M. (2013). Communication power. OUP Oxford.
 • Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de Internet. Madrid: Alianza Editorial.
 • Chaves, R., Monzón, J. L., i Moreno, A. S. (2003). Elementos de economía social: teoría y realidad. Universitat de València, Unidad de Economía Social y Cooperativa.
 • Christensen, H. S. (2011). Political activities on the Internet: Slacktivism or political participation by other means?. First Monday, 16(2). Disponible a:<http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3336/2767>
 • Colau, A., i Alemany, A. (2013). ¡Sí se puede!: crónica de una pequeña gran victoria. Grupo Planeta España.
 • Comité económico y social europeo (2014). Dictamen 2014/C 177/01 sobre Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI. Disponible a: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52013IE2788>
 • Comité national de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives (1980). Charte de l’économie sociale. Disponible a: <http://www.cress-pdl.org/uploads/charte_1980_ess.pdf>
 • Comissió Europea (2016). Una Agenda Europea para la economía colaborativa. Disponible a: <http://ec.europa.eu/docsroom/documents/16881/attachments/2/translations/es/renditions/pdf>
 • Como, E.,  Mathis, A., Tognetti, M. i Rapisardi, A. (2016). Cooperative platforms in European landscape: an exploratory study. A ISIRC Conference, Glasgow, Setembre, 1-35.  Disponible a:<https://coopseurope.coop/resources/news/collaborative-economy-opportunity-cooperatives-new-study-released>.
 • Conill, J., Cárdenas, A., Castells, M., Hlebik, S., & Servon, L. (2012). Otra vida es posible. Practicas económicas alternativas durante la crisis (inclou DVD) (Vol. 9). Barcelona: Editorial UOC.
 • Coraggio, J.L (2009). Economía del Trabajo. Versió revisada i ampliada del treball del mateix nom publicat: La otra Economía, Cattani, A. D , Coraggio, J.L i Laville, J.L (Coords.). Buenos Aires: UNGS/ALTAMIRA/CLAACSO. Disponible a: <http://coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/Economia_Del_Trabajo_2009.doc>
 • Coraggio, J.L (2011). Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el capital. Acosta, A. y Martínez, E. (Editores). Quito: Abya Yala: Quito. Disponible a: <http://coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/economiasocial.pdf>
 • Corsin, A., i Estalella, A. (2014). Assembling neighbours: The city as archive, hardware, method. Common Knowledge, 20(1), 150-171. Durham: Duke University Press.
 • Crespo, B. i Sabín, F., (2014). Los mercados sociales. La economía solidaria en acción transformadora. Documentación social, (174), 95-116. Logroño: Fundación Dialnet. Disponible en: <http://www.economiasolidaria.org/files/Los%20mercados%20sociales.pdf>
 • Cruz, I. (2017). Así son las ‘startups’unicornio del momento. BBVA. Disponible a: <https://www.bbva.com/es/asi-startups-unicornio-momento/>
 • Dalmau, M. i Miró, I. (2010). Les cooperatives obreres de Sants. Autogestió proletària en un barri de Barcelona (1870-1939). Barcelona: La ciutat invisible.
 • DARPA (2016). Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2013, Avanç 2014 i 2015, 22. Generalitat de Catalunya: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Disponible a: <http://agricultura.gencat.cat/web/.content/de_departament/de10_publicacions_dar/de10_b01_06_anuaris_sectorials_iaa/documents/fitxers-binaris/2013_estudi-IAA_2014-15.pdf>
 • DARPA (2017). Informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2014, Avanç 2015 i 2016, 22. Generalitat de Catalunya: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Disponible a: <http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_publicacions/dar_publicacions_periodiques/dar_anuaris/dar_anuaris_sectorials/informes-industria-consum-agroalimentaris-catalunya/any-2014/>
 • De La Calle, A. i Rosado, B. (2014). Cambios económicos y jurídicos. En un contexto de crisis. Publicia, 182-183. Disponible a: <https://docs.google.com/file/d/0By4TpJ5Yh1IoTVc2dnpmUzJGdkk/edit>
 • De Rivera, J., Gordo, Á., Cassidy, P., i Apesteguía, A. (2017). A netnographic study of P2P collaborative consumption platforms’ user interface and design. Environmental Innovation and Societal Transitions, 23, 11-27.
 • Diez, T. (2017). La distribución masiva de todo. El ecosistema de la democracia abierta. Barcelona: apps4citizens i Democracia Abierta. Disponible a: <https://drive.google.com/file/d/0B8jMJQCvt2qmQjdMTnM0eEo1LTg/view>
 • Duch, G. i Soler, C. (25 de novembre de 2015). Porcs, pagesia catalana i sobirania alimentària. Crític. Disponible a: <http://www.elcritic.cat/actualitat/porcs-pagesia-catalana-i-sobirania-alimentaria-6877>
 • Dunajcsik (maxigas), P. (2015). Peer Production of Open Hardware: Unfinished Artefacts and Architectures in the Hackerspaces. Barcelona: UOC.
 • Echeverría, J. (1999). Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno. Barcelona: Destino.
 • El Referente (2015). No se puede pretender incentivar el emprendimiento mientras se mantienen unas cuotas de autónomo tan elevadas. Disponible a: <http://www.elreferente.es/gastronomicos/marc-raulin-emprendedor-fundador-la-colmena-que-dice-si-28270 >
 • Espelt, R. (2011). Les comunitats rurals catalanes davant el nou escenari de la Societat de la Informació i el Coneixement, el cas de la Conca de Barberà. Treball final del Màster de la Societat de la Informació i el Coneixement (UOC).
 • Espelt, R. (2013). From local food movement actions to public policies. A new approach to rural food consumption in the era of digital revolution. A la International conference CANAL2013 – Circulation and adoption of local action standards and models. Montpellier: Agropolis.
 • Espelt, R., i Losantos, P. (2013). Agro-food consumption patterns to favour social and economical resilience. Rural resilience and vulnerability: The rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis, 173-174. Pisa: Laboratorio di studi rurali SISMONDI.
 • Espelt, R., Peña-López, I., Losantos, P., Rodríguez, E., Martín, T., i Pons, F. (2015). Mapping agro-food consumption groups in the city of Barcelona. M. Kohe, A. Koutsouris, RB Larsen, D. Maye, E. Noe, T. Oedl-Wieser, L. Philip, P. Pospěch, ED Rasch, MJ Rivera, M. Schermer, S. Shortall, P. Starosta, S. Sumane, R. Wilkie & M. Woods., 37. Proceedings of the XXVI ESRS Congress. Aberdeen: The James Hutton Institute.
 • Espelt, R., Peña-López, I., i Rodríguez, E. (2016). Activismo desde el consumo cooperativo de productos agroalimentarios: ¿Economía alternativa o tecnopolítica?. Building a European digital space, 560-581. Barcelona: UOC-Huygens Editorial.
 • Espelt, R., Peña-López, I., i Vega, N. (2017). Plataformas digitales: grupos y cooperativas de consumo versus La Colmena que dice sí, el caso de Barcelona. Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación, (15), 144-174. Sevilla: Grupo interdisciplinario de estudios en comunicación, política y cambio social.
 • Espelt, R., Peña-López, I., Miralbell, O., Martín, T. i Vega, N., (2017). TIC i cooperativisme agroecològic: promoció dels Circuits Curts de Comercialització en el marc de l’Economia Social i Solidària. Inèdit.
 • Fernández, A. E., Rocha, J., & Lafuente, A. (2013). Laboratorios de procomún: experimentación, recursividad y activismo. Teknokultura, 10(1), 21-48. Madrid: Complutense Ediciones.
 • Estivill, J. (2015). El asociacionismo vector de la economía solidaria. Asociarse para el bien común. Tercer Sector, Economía Social y Economía Solidaria. Barcelona: Editorial Icària.
 • FAO (1997). El estado mundial de la agricultura y la alimentación 1997. Col·lecció FAO, Agricultura (30). Roma: FAO.Disponible a: <http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm>
 • Fernàndez, A. i Miró, I. (2016). L’Economia Social i Solidària a Barcelona. Barcelona: La ciutat invisible. Disponible a: <http://www.laciutatinvisible.coop/wp-content/uploads/2016/02/essb_def3.pdf>
 • Ferrer i Alòs, Ll. (2009). La Catalunya rural, abans i ara. Barcelona: Saga Editorial.
 • Finkel, L., i Gordo, Á. (2013). Investigating Digital Social Networks: A Methodological Approach for Identifying Women Inclusion in Commercial Branding. World Social Science Forum. Social Transformations and the Digital Age. In World Social Science Forum. Social Transformations and the Digital Age. Montreal, Canada, October.
 • Flint, C., i Tailor, P. (2007). Political geography: World-economy, nation-state, and locality. Pearson education.
 • Fuster, M. (2010). Governance of online creation communities. Provision of infrastructure for the building of digital commons (Tesi doctoral) Disponible a: <http://www.onlinecreation.info/wp-content/uploads/2007/12/final_final_mayofustermorell_spsthesisaugust2010_final_vere280a6.pdf>
 • Fuster, M. (2012). The free culture and 15M movements in Spain: Composition, social networks and synergies. Social Movement Studies, 11(3-4), 386-392.
 • Fuster, M., Subirats, J., Berlinguer, M., Martínez, R. i Salncedo, J. (2015). Procomún digital y cultura libre. ¿Hacia un cambio de época?. Barcelona: Icaria Editorial.
 • Fuster, M., (2015). Introducción. La riqueza de las redes. Barcelona: Icaria Editorial.
 • Fuster, M., (2016). Cooperativismo de plataforma: remover la economía colaborativa para un futuro sostenible. Nexe, Quaderns d’Autogestió i Economia Cooperativa, (39), Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
 • Fuster, M; Carballa Smichowski, B; Smorto, G; Espelt, R; Imperatore, P; Rebordosa, M; Rocas, M; Rodríguez, N; Senabre, E. i Ciurcina, M. (2017). Analytical framework of the democratic and procommons qualities of collaborative economy organizations. Decode project. Disponible a: <https://www.decodeproject.eu/publications/multidisciplinary-framework-commons-collaborative-economy>
 • Fuster, M. i Espelt, R. (2017). Platform Cooperativism Holistic Characterization and Delimitation: 10 Cases of Barcelona Ecosystem. SASE 2017 Mini-conference: Re-embedding the Social: Cooperatives, Political Consumerism and Alternative Lifestyles. Lió, 29 de juny – 1 de juliol de 2017.
 • Fuster, M. i Espelt, R. (2018a). A Framework for Assessing Democratic Qualities in Collaborative Economy Platforms: Analysis of 10 Cases in Barcelona. Special issue Sharing Cities Shaping Cities Research. 4 June 2018. Milan, Italy. Urban Science (ISSN 2413-8851).
 • Fuster, M. Espelt, R. (2018b). How much are digital platforms based on open collaboration? An analysis of technological and knowledge practices and their implications for the platform governance of a sample of 100 cases of collaborative platforms in Barcelona. OpenSym 2018, París, 22 i 24 d’agost de 2018
 • Espelt, R. i Fuster, M. (2018). Quina relació hi ha entre el model econòmic d’una plataforma d’economia col·laborativa i la seva governança?. 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya: Cap a un model eficient i equitatiu. Barcelona, 17 de maig de 2018. Disponible a: <https://www.scipedia.com/public/Espelt_2018a>
 • Gaiger, L.I.Cattani, A.D., Laville, J.L., i Hespanha, P. (2009). Dicionário internacional da outra economia. Coimbra: Almedina, 345.
 • Garcés, M., (2014). Nova economia, nova política. (Una interpel·lació, una alerta, una inquietud i un repte). Intervenció de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, amb Ada Colau i David Fernàndez, el 24 de octubre de 2014.
 • Garcia, A. (2015). 5 puntos de encuentro entre la Economía Colaborativa y la Economía Social y Solidaria. Ouishare Magazine. Disponible a: <http://magazine.ouishare.net/es/2015/12/5-espacios-de-encuentro-entre-la-economia-colaborativa-y-la-economia-social-y-solidaria/>.
 • Garcia, J. (2012).  Objectiu: mercat social. Autogestión y Economía Solidaria. REAS – Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi. Ekonomia Solidarioaren Paperak, núm. 12, desembre de 2012.
 • Garcia, J. (2002). Objectiu: mercat social. Nexe, núm. 9, gener de 2002. Disponible a: <https://demarcacions.escoltesiguies.cat/documents/mercat-social.pdf>
 • Generalitat de Catalunya i Institut d’Estudis Catalans (2016). Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Disponible a: <http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/tercer-informe-sobre-canvi-climatic-catalunya/TERCER_INFORME_CANVI_CLIMATIC_web.pdf>
 • Glasner, J. (1 de juny de 2017). The state of the Unicorn. Crunchbase. Disponible a: < https://about.crunchbase.com/news/the-state-of-the-unicorn/>
 • Gordo López, A.; Finkel, L., i Guarino, A. (2013).  La investigación en las redes sociales: una propuesta metodológica. Crisis y Cambio: Propuestas desde la Sociología. Disponible a: <https://www. researchgate. net/publication/275098361_La_investigacion_en_redes_ sociales_una_propuesta_metodologica>
 • Gordo, A., & De Rivera, J. (2015). The Triple Impact Assessment of P2P Collaborative Consumption in Europe. In Research Report, amb la col·laboració de María Avizanda (Desk Research & Delphi Study Research Assistant). Madrid: Cibersomosaguas Universidad Complutense.
 • Gordo López, A., De Rivera, J. i Cassidy, P. (2017). La economía colaborativa y sus impactos sociales en la era del capitalismo digital. In Ciberpolítica: Gobierno abierto, redes, deliberación, democracia,189-208. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
 • Grandjean, M. (1 de juliol de 2013). Introduction to Network Visualization with GEPHI. Disponible a: <http://www.martingrandjean.ch/introduction-to-network-visualization-gephi/>
 • Deere, J. (2008) Las corporaciones siguen especulando con el hambre. ADM (EE. UU.), 2, 17.
 • Guerra, P. (2009). La economía de solidaridad. O la vuelta de los valores sociales a la economía. Cultura para la esperanza: instrumento de análisis de la realidad, (74), 27-32. Disponible a: <http://www.accionculturalcristiana.org/html/revista/r74/cpe74.pdf>
 • Guerra, P. (2014) Economía Solidaria y empresas híbridas en el marco de una economía plural. Génesis y desarrollo en la construcción de categorías analíticas. Cuadernos de RSO. Vol. 3. Núm. 2 2014 (11-30). Disponible a: <http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-4117_es.html>
 • Hardt, H. i Negri, A. (2009). Commonwealth. Cambridge: Harvard University Press.
 • Harvey, D. (2012). Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution. Londres, Nueva York: Verso.
 • Hernández, E. (30 de juny 2015). Gig economy: el empleo actual desaparecerá y esto es lo que vendrá a sustituirlo. El Confidencial. Sección «Alma, corazón, vida».
 • Hintze, S. (2010). La política es un arma cargada de futuro. La economía social y solidaria en Brasil y Venezuela. Reflex: revista de análisis, reflexión y debates en ciencia política es una publicación, 92, Buenos Aires: CICCUS. Disponible a: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120418030248/hintze.pdf>
 • Hoffman, B. (2013). Behind the Brands: Food justice and the ‘Big 10’ food and beverage companies (Vol. 166). Oxfam. Disponible a: <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp166-behind-the-brands-260213-es_2.pdf>
 • Hopkins, R. i Pinkerton, T. (2009). Local Food. How to make it happen in your community. Totnes: Transition Books, Green Books.
 • Huerta, A. i Ponce, E. (2010) Els grups i les cooperatives de consum ecològic a Catalunya. Barcelona: FCCUC.
 • Jarosz, L. (2008). The city in the country: Growing alternative food networks in Metropolitan areas. Journal of rural studies, 24(3), 231-244.
 • Juliá, J.F, García Martínez, G. i Meliá, E. (2006). Internet, Cooperativismo Agrario y Desarrollo Rural El caso de las Cooperativas de la Comunidad Valenciana.  CIRIEC-ESPAÑA, Revista de economía pública, social y cooperativa, (55), 221-251. Disponible a: <http://www.redalyc.org/html/174/17405509>
 • Khoury, C. K., Bjorkman, A. D., Dempewolf, H., Ramirez-Villegas, J., Guarino, L., Jarvis, A., … & Struik, P. C. (2014). Increasing homogeneity in global food supplies and the implications for food security. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(11), 4001-4006.
 • Kurban, C., Peña-López, I., i Haberer, M. (2017). What is technopolitics? A conceptual schema for understanding politics in the digital age. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, (24). Disponible a: <https://idp.uoc.edu/articles/10.7238/idp.v0i24.3061/galley/3221/download/>
 • L’Apòstrof (2016). L’economia col·laborativa, un cooperativisme 2.0?. Nexe, Quaderns d’Autogestió i Economia Cooperativa, 37. Barcelona: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
 • Lafuente, A. i Corsín Jiménez (2010). Comunidades de afectados, procomún y don expandido. Fractal, 57, 17-42. Disponible a: <http://digital.csic.es/bitstream/10261/29806/1/procomun_don_expandido.pdf>
 • Lafuente, A. (2007). Los cuatro entornos del procomún. Archipiélago. Cuadernos de Crítica de la Cultura, 77-78, 15-22.
 • Laville, J. L. (2009). La economía solidaria en perspectiva. Crisis capitalista y economía solidaria. Una economía que emerge como alternativa real. Barcelona: Icaria Editorial.
 • Lebkowsky, J. (1997). TechnoPolitics. 21C, Melbourne: The Commission.
 • Llaurant Barcelona (Coords) (2016). Mesures per construir una sobirania alimentària a Barcelona. Recull de propostes per al desenvolupament de polítiques municipals. Barcelona: Llaurant Barcelona. Disponible a: <https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2016/177376/mesconsob_a2016.pdf>
 • LCDQS (2014). ¡La Colmena dice que sí! ¿Quiénes somos?, Pressbook,18.  Disponible a: <http://es.calameo.com/read/00419427782264c7b5760>.
 • LCDQS (2017). La empresa. Nuestra historia. Disponible a: <https://lacolmenaquedicesi.es/es/p/history>
 • Lee, A. (2 de novembre de 2013). Welcome To The Unicorn Club: Learning From Billion-Dollar Startups, Techcrunch. Disponible a: <https://techcrunch.com/2013/11/02/welcome-to-the-unicorn-club/>
 • Lefebvre, H., & Nicholson-Smith, D. (1991). The production of space (Vol. 142). Oxford: Blackwell.
 • Lessig, L. (2004). Free culture: How big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity. New York: Penguin Press.
 • López Roca, A. (15 d’abril de 2015). Informació sobre les cooperatives de consum en general. Sort: Fem Pirineu. Disponible a: <https://fempirineu.cat/arbella/informacio-sobre-les-cooperatives-de-consum-en-general>
 • Majoral, R. (2006). De la Guerra Civil a la Unió Europea. Història Agrària dels Països Catalans volum IV, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
 • MAGRAMA (2012). Canales Cortos de Comercialización en el Sector Agroalimentario. Disponible a: <http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/estrategia-mas-alimento-menos-desperdicio/Estudio_CCC_con_observaciones_tcm7-305639.pdf>
 • Mance, E.A. (2000). A revolução das redes: a colaboração solidária como uma alternativa pós-capitalista à globalização atual, 178. Petrópolis: Vozes.
 • Mangot, L. (2013). La Plataforma de Afectados por la Hipoteca. De la Crisis a la Estafa. Del Prozac al Empoderamiento. Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials, ISSN-e 2014-6590, Nº. 2, 2013. Barcelona: Universitat de Barcelona.
 • Maréchal, G. (ed.) (2008). Les circuits courts alimentaires. Bien manger dans les territoires. Dijon: Educagri éditions.
 • Martín-Mayor, A. (2016). Economia Social i Solidària i moviment agroecològic. A Suriñach (coord.), Informe del mercat social 2015, 54-55. Catalunya, XES. Disponible a: <http://mercatsocial.xes.cat/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/informemercatsocial_2015-web1.pdf>
 • Martín-Mayor, A., Homs, P. i Flores-Pons, G. (2017). El canvi d’escala: un revulsiu per a la sostenibilitat del cooperativisme agroecològic?. Barcelona: Fundació Roca i Galès.
 • Martínez, A. i Álvarez, S. (coords) (2008). La economía crítica y solidaria: perspectivas teóricas y experiencias para la construcción de una economía alternativa. A Worldwatch Institute: La situación del mundo 2008. Innovaciones para una economía sostenible. Informe anual del Worldwatch Institute sobre el Progreso hace una Sociedad Sostenible. Barcelona: Ed. Icaria.
 • Martínez Roldán, S. (2011). Movimiento 15M: construcción del espacio urbano a través de la acción de las Multitudes Inteligentes. Barcelona: UOC. Disponible <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8582/1/smartinezrol_TFM_0711.pdf>
 • Mauleón, J.R. (2009). El sistema agroalimentario: funcionamiento y consecuencias. Ponència a la jornada La globalització i els seus efectes en l’agricultura i l’alimentació. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Méndez, A. i Sabin (2013). Las cooperativas y la gestión del común. Ecologista, núm.77. 51-53. Disponible a: <http://www.observatoriometropolitano.org/wp-content/uploads-observatorio/2013/07/Cooperativas-y-comunes.pdf>
 • Meroño, A.L. i Arcas, N. (2006). Equipamento y gestión de las tecnologías de la información en la cooperativas agroalimentarias. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. 54, abril 2006, 5-31. Disponible a: <http://www.redalyc.org/pdf/174/17405401.pdf>
 • Miró, I. (2015 ). ¿Por qué le llamamos innovación a lo que vivimos cómo autogestión?. A Innovació social y políticas urbanas en España, Subirats, J. i García Bernardos, A. (eds.) : 205-223. Barcelona: Icaria Editorial. Disponible a:  <http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/innovacion%20social.pdf>
 • Miró, I. (2017).  Common i Coops. Vers l’autogovern del comú. A Esmolem les eines. Debats per a la Transformació Social. 59-102. Catalunya: XES, Pol·len Edicions i Tigre Paper.
 • Montegut, Y., Cristobal, E. i Gomez Adillon, M.J. (2013). Understanding the situation and factors of ICT adoption in agricultural cooperatives. Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO). Vol. 11, Núm. 3, Juliol-Setembre, 1-26.
 • Monterde, A. (2015). Emergencia, evolución y efectos del movimiento-red 15M (2011-2015). Una aproximación tecnopolítica. Barcelona: UOC-IN3. Disponible a: <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/44901?mode=full>
 • Montserrat, A. (2017). Sant Llàtzer: Proposta d’un espai de referència de l’agroecologia urbana integrat en les estratègies d’adaptació i mitigació al canvi climàtic. Gerència Adjunta de Medi Ambient, Parcs i Jardins, Ajuntament de Barcelona.
 • Monzón, J. L. (2003). El cooperativismo en la historia de la literatura económica. CIRIEC-ESPAÑA, Revista de economía pública, social y cooperativa, (44), 9-32.
 • Mozas, A. i Bernal,E. (2008). El E-Business en el cooperativismo agrario: El caso del sector oleícola. Estudios de Economía Aplicada, Volum 26.1, 211-233.Disponible a: http://www.redalyc.org/html/301/30114081007/
 • MWC (2016). L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Roca&Salvatella.
 • Naboni, R. i Paoletti, I. (2014).  Advanced Customization in Architectural Design and Construction. Berlin: Springer.
 • Nel·lo, O. (2014). Movimientos urbanos y defensa del patrimonio colectivo en la región metropolitana de Barcelona. Madrid: Ministerio de Fomento.
 • Nel·lo, O. (2015). La ciudad en movimiento: Crisis social y respuesta ciudadana. Madrid: Díaz&Pons.
 • Noveck, B.S. (2005). A democracy of groups [en línea]. A First Monday, 10 (11). [en línia]: First Monday. Disponible a: <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1289/1209>
 • Observatori del Consum i la Distribució Alimentària (2017). Informe del consumo de la alimentación en España. Madrid: Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente. Disponible a: <http://www.mapama.gob.es/imagenes/ca/informe_del_consumo_de_alimentos_en_espana_2016_web_tcm8-464372.pdf>
 • Observatori Europeu Leader. (2000). Comercialización de los productos locales. Circuitos cortos y circuitos largos . Bruselas: Innovación en el medio rural. (Cuaderno de la Innovación; 7)
 • Ostrom, E., Gardner, R. & Walker, J. (1994). Rules, Games, and Common-pool Resources. Michigan: University of Michigan Press.
 • Ostrom, E. (2007). A diagnostic approach for going beyond panaceas. Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (39):15181-15187. Disponible a:  <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0702288104>
 • Ostrom, E. (2009). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. Lectura del Premi Nobel.
 • Peña-López, I. (2011). Striving behind the shadow – The dawn of Spanish politics 2.0. A van der Hof, S. i Groothuis, M. (Eds.), Innovating Government. Normative, policy and technological dimensions of modern government, Chapter 8, 129-147. The Hague: TMC Asser Press.
 • Peña-López, I. (2013a). Casual Politics: From slacktivism to emergent movements and pattern recognition [en línea]. A Balcells, J. et al. M. (Coords.), Big Data: Challenges and Opportunities, 339-358. Proceedings of the 9th International Conference on Internet, Law & Politics. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 25-26 June, 2013. Barcelona: UOC-Huygens Editorial. Disponible a:<http://ictlogy.net/articles/20130626_ismael_pena-lopez_-_casual_politics_slacktivism_emergent_movements_pattern_recognition.pdf>
 • Peña-López, I. (2013b). Intención de voto en España 1978-2013. ¿Una Segunda Transición hacia una política extra-representativa? [en línea].Comunicación en el XI Congreso de la AECPA. 18-20 de septiembre de 2013. Sevilla: AECPA. Disponible a: <http://aecpa.es/uploads/files/modules/congress/11/papers/1014.pdf>
 • Peña-López, I. (2014). Innovació social oberta: l’organització política com a plataforma. A Costa i Fernández, L. & Puntí Brun, M. (Eds.), Comunicació pel canvi social. Reflexions i experiències per una comunicació participativa, emancipadora i transparent, 59-75. Girona: Documenta Universitaria.
 • Peña-López, I., Congosto, M. i Aragón, P. (2014). Spanish Indignados and the evolution of the 15M movement on Twitter: towards networked para-institutions. In Journal of Spanish Cultural Studies, 15 (1-2), 189-216. New York: Routledge. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.1080/14636204.2014.931678>
 • Peña-López, I. (8 de juny de 2015). La exquisita democracia de los antisistema: de la PAH a la alcaldesa Colau. Disponible a: <http://ictlogy.net/sociedadred/20150608-la-exquisita-democracia-de-los-antisistema-de-la-pah-a-la-alcaldesa-colau/>
 • Pérez de Mendiguren, J. C., Etxezarreta, E. y Guridi, L. (2009). Economía Social, Empresa Social y Economía Solidaria: diferentes conceptos para un mismo debate. Papeles de Economía Solidaria, 1: 1-41.
 • Pérez de Mendiguren, J. C., Etxezarreta, E. (2015). Los debates entorno a la Economía Social y Solidaria. Centro de Documentación Hegoa, Boletín de recursos de información, núm. 42. Disponible a: <http://boletin.hegoa.ehu.es/mail/36>
 • Porro, A. (2016). Què són les #AltresEconomies?. Disponible a: http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/AltresEconomies_6_493860645.html
 • Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Michael E. Porter Free Press.
 • REAS (2014). Carta para una Soberanía Alimentària desde nuestros municipios. Al I Congrés Internacional d’Economia Social i Solidària, 27, 28 i 29 de novembre de 2014, Saragossa, 2014. Disponible a: <https://www.economiasolidaria.org/carta_soberania_alimentaria>
 • Robert Aragay, M. (2013). Sobirania alimentària, gastronomia i alimentació a Catalunya, un model sostenible? (Tesi de Màster, Universitat Politècnica de Catalunya).
 • Rodotā, S. (1997). Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione. Roma: Laterza.
 • Rodriguez, S. (2017). Los modelos colaborativos y bajo demanda en plataformas digitales. Sharing España y Asociación Española de la Economía Digital.
 • Sabín, F. (2015). La economía solidaria, el movimiento cooperativista y los comunes. Dossiers EsF, 16. Madrid: Economistas sin fronteras.
 • Scholz, T. (2016). Platform cooperativism. Challenging the corporate sharing economy. Nova York: Rosa Luxemburg Stiftung. 
 • Schor, J. B. (2011). True wealth: How and why millions of Americans are creating a time-rich, ecologically light, small-scale, high-satisfaction economy. Nova York: Penguin.
 • SEE (2015). 23/09 SEIG public hearing: It’s time for the social economy to work together!. Social Economy Europe. Disponible a: <http://www.socialeconomy.eu.org/blog/2309-seig-public-hearing-its-time-social-economy-work-together>
 • Singer, P. (2002). Introdução à economia solidária. Fundação Perseu Abramo. São Paulo: Perseu Abramo.
 • Simón Fernández, X., Copena Rodríguez, D., Pérez Neira, D., Delgado Cabeza, M., & Soler Montiel, M. (2014). Alimentos kilométricos y gases de efecto invernadero: Análisis del transporte de las importaciones de alimentos en el Estado español (1995-2007). Revibec: revista de la Red Iberoamericana de Economia Ecológica, 22, 0001-16.
 • Smorto, G. i Ciurcina, M. (2017). A legal analysis of the Collaborative Economy. A Multidisciplinary framework on Commons Collaborative Economy, 70-83. DECODE project. Disponible a: <https://desk.dyne.org/s/l9lMbexVEDzHEks#pdfviewer>
 • Sobirania Alimentària. (s.d.). Wikipedia, L’enciclopedia lliure. Data de consulta: 12 d’agost de 2017 <https://ca.wikipedia.org/wiki/Sobirania_aliment%C3%A0ria>
 • Stallman, R. M. (1996). The free software definition. Disponible a: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>
 • Subirats, J. (2011). Otra Sociedad. ¿Otra política?. Barcelona: Editorial Icària.
 • Subirats, J. i García Bernardos, A. (eds) (2015). Innovación social y políticas urbanas en España. Experiencias significativas en las grandes ciudades. Barcelona: Icaria editorial.
 • Suriñach, R. (2016). Les Altres Economies de la ciutat. Identificant l’ecosistema d’economies transformadores de Barcelona. Barcelona: Comissionat d’Economia Cooperativa Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa.
 • Suriñach, R. (2017). Economies transformadores de Barcelona. Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona. Sabadell: Editorial Marge Books.
 • Tarinski, Y. (7 de gener de 2016). The Commons: Beyond the State and the Market. New Compass. Disponible a: <http://new-compass.net/articles/commons-beyond-state-and-market>
 • Time (21 de març de 2011) Understanding pain. Vol. 177. Núm. 11. New York: Nancy Gibbs.
 • Toret, J. (Coord.) (2013). Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas. El sistema red 15M, un nuevo paradigma de la política distribuida. Barcelona: UOC-IN3. Disponible a:<http://tecnopolitica.net/sites/default/files/1878-5799-3-PB%20%282%29.pdf>
 • Toribio, J.J. et al. (2012). La Cadena Agroalimentaria en España. IESE.
 • Traficantes de Sueños (Ed.) (2004). ¡Pásalo! Relatos y análisis sobre el 11-M y los días que le siguieron. Madrid: Traficantes de Sueños.
 • Tuson, P. (2014). L’autoproveïment d’aliments a Catalunya. 25-29. Manresa: Agro-cultura. Disponible a: <https://elvalordelsaliments.files.wordpress.com/2015/04/autoprovec3afment-daliments-a-catalunya.pdf>
 • Ubasart, G., Ràfols, R. i Vivas, E. (2009). Bancs de temps, xarxes d’intercanvi i cooperatives de consum agroecològic. Barcelona: Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat de Barcelona.
 • Ugarte, D. (2014). Comunidad, comunal, cooperativa. A De los «communales» a los «commons». Dossier Galde, núm. 7. Disponible a: <http://www.galde.eu/wp-content/uploads/2014/12/DossierG07.pdf>
 • Valls, E. (2006). El mercat local i els circuits curts de comercialització. Ponència del Llibre Blanc de la Producció Agroalimentària Ecològica de Catalunya. Disponible a: <www.ecoconsum.org/documentacio/materials/mercatslocalsicircuitscurts.pdf>
 • Venn, L.; Kneafsey, M.; Holloway, L.; Cox, R.; Dowler, E.; Tuomainen, H. (2006). Researching European ‘alternative’ food networks: some methodological considerations. Area, 30(3), 248–258.
 • Vivas, E. (2014). El negocio de la comida. ¿Quién controla nuestra alimentación?. Barcelona: Icaria Editorial.
 • Wellman, B. (1997). An electronic group is virtually a social network. Culture of the Internet. Culture of the Internet, 4, 179–205.