PART 2. MARC TEÒRIC

Figura 2. Marc teòric de la investigació. Font: autor.

Com hem vist a la introducció, l’objecte d’estudi de la nostra investigació es caracteritza a partir del creuament de tres àmbits (els Circuits Curts de Comercialització, l’Economia Social i Solidària i els Moviments Socials) amb una colla de variables compartides i que contemplen tres dimensions: l’impacte econòmic, l’impacte social i l’impacte polític.

En el proper capítol del marc teòric, situem la pertinença del nostre objecte d’estudi com a part de la tipologia de models dels Circuits Curts de Comercialització (CCC) sota l’aproximació de l’autogestió i la cooperació agroecològica. A continuació, contextualitzem el paper de les cooperatives en el marc de la construcció d’un mercat social més ampli, en base als criteris de l’Economia Social i Solidària (ESS). Seguidament, situem el lligam entre els grups de consum, en tant que pràctiques de l’ESS, i la seva participació en els Moviments Socials (MMSS); i, finalment, dediquem el darrer bloc d’aquesta part al paper de les TIC que, com hem apuntat, té una doble connexió amb els comuns digitals i el cooperativisme de plataforma.

És a dir, veurem l’encaix de les cooperatives de consum en l’espai de la promoció del consum local (CCC), sota el paraigua d’un model econòmic més just (ESS) i amb voluntat d’erigir-se com a subjecte polític a través dels MMSS de base. Aquest triple encreuament d’àmbits permet una comprensió holística de la seva dimensió social, econòmica i política que, com veurem més endavant, té en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) un instrument essencial per a la seva organització.