Quina relació hi ha entre el model econòmic d’una plataforma d’Economia col·laborativa i la seva governança?

Espelt, R. i Fuster Morell, M. (2018). Quina relació hi ha entre el model econòmic d’una plataforma d’Economia col·laborativa i la seva governança?. 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya: Cap a un model eficient i equitatiu. Barcelona, 17 de maig de 2018. Retrieved from: https://www.scipedia.com/public/Espelt_2018a

RESUM:  L’Economia Col·laborativa (EC), és a dir, el consum col·laboratiu i la producció de capital i mà d’obra entre grups distribuïts recolzats per una plataforma digital, està creixent ràpidament i exponencialment. El seu desenvolupament planteja una sèrie de desafiaments:

  • L’expectativa generada al voltant de les iniciatives d’EC les augura a contribuir a un desenvolupament sostenible de la societat que, al mateix temps, no sempre contribueix als béns comuns i a una democratització de l’economia.

  • A l’hora que una declaració de la Unió Europea del gener de 2014 subratlla la capacitat d’innovació i d’aportació a l’ecologia de l’EC, és necessària una revisió holística de l’avaluació d’aquestes iniciatives per considerar el seu paper en la transformació social, econòmica i medi ambiental de la societat.

  • L’impacte pertorbador del model EC més conegut, el de les corporacions com Uber i Airbnb, suscita una enorme controversia, mentre que existeixen models alternatius reeixits, com ara els comuns digitals i el cooperativisme de la plataforma que han rebut una atenció limitada.

En aquest article estudiarem la relació que hi ha entre el model econòmic d’una plataforma d’EC i la seva governança. Per fer-ho analitzarem el model econòmic i de governança de 100 plataformes d’EC amb impacte a la ciutat de Barcelona. Els resultats d’aquesta investigació ens mostren que hi ha una correlació entre el model econòmic d’una plataforma d’EC i el seu model de governança. Aquests resultats ens signifiquen la rellevància que té el govern d’una plataforma digital que promogui l’EC.