Mapa

Aquest mapa mostra les cooperatives de consum agroalimentari històriques i les actuals cooperatives de consum agroecològic. Clicant sobre el menú del mapa podreu activar i desactivar la visualització de les cooperatives de consum agroalimentari històriques, les cooperatives de consum agroecològiques actuals, les productores que les aprovisionen i els límits territorials (per barris i districtes).

Si voleu consultar el recorregut històric de cada entitat: la línia del temps.
Si voleu consultar la xarxa de connexions entre productores i cooperatives en el moment de realitzar aquesta investigació: xarxa de cooperació.

Mapa realitzat amb InstaMaps (eina de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)