Xarxa de productores

La visualització (realitzada en Gephi) mostra la xarxa de relacions entre productores, cooperatives – grups de consum i intermediaries.

Agraïment a l’analista de dades Toni Martín pel seu suport en la realització d’aquesta visualització.